Sanoczek 04.09.2016 - Ciebie Boga Wysławiamy

,,CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY” W NOWYM KOŚCIELE pw. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W SANOCZKU

– 4 września 2016 r.

 

    Nowa świątynia w Sanoczku była 4 września 2016 roku miejscem podniosłej celebracji liturgicznej. W tym bowiem dniu rozpoczęto na stałe sprawowanie kultu w nowym kościele. Dzień ten stał się historyczną chwilą dla całej wspólnoty wiernych Sanoczka a także mieszkańców Parafii p/w Narodzenia NMP w Sanoku – Dąbrówce.

    Do 4 września 2016 roku wierni Sanoczka jako obiekt sakralny wykorzystywali dawną drewnianą cerkiew zbudowaną w 1870 roku przez wiernych obrządku grecko – katolickiego. Architektonicznie cerkiew podobna jest do kościoła łacińskiego. Od 1945 roku cerkiew stała się kościołem filialnym parafii farnej w Sanoku, natomiast z dniem 1lipca 1978 roku pełniła funkcję kościoła filialnego Parafii p/w Narodzenia NMP w Sanoku- Dąbrówce. Od 1980 roku w tej świątyni przechowywany by na stałe Najświętszy Sakrament. Kościół nosił wezwanie ,,Matki Bożej Królowej Polski” i miał swoje święto patronalne 3 maja.

    Potrzeby duszpasterskie Sanoczka, powiększająca się liczba mieszkańców oraz ich aspiracje do posiadania miejsca kultu religijnego, które odpowiadałoby współczesnym warunkom, sprawiły, że podjęto wysiłek budowy nowej świątyni. Teren pod budowę nowego kościoła poświęcił JE Ks. Biskup Marian Rojek 19 kwietnia 2010 roku.  Latem tego samego roku rozpoczęło pierwszy etap prac przy fundamentach kościoła, według projektu inż. architekta Eugeniusza Jobko oraz konstruktora inż. Jacka Stacha. Nad przebiegiem prac czuwał ofiarnie ks. proboszcz Michał Błaszkiewicz we współpracy z Komitetem Budowy Kościoła. Następne lata były czasem dużego wysiłku organizacyjnego mieszkańców Sanoczka i okresem olbrzymiej ofiarności finansowej związanej z gromadzeniem środków na wykonanie kolejnych etapów prac budowlanych. Do wsparcia tego dzieła włączyły się także inne parafie: Sanok Fara, Sanok Ojcowie Franciszkanie, Sanok Chrystusa Króla, Sanok Najświętszego Serca Pana Jezusa, Prusiek, Dudyńce (zwłaszcza parafianie z Markowiec i Pobiedna), Nowotaniec, Trepcza, Niebieszczany, Bukowsko, Strachocina, Piława Górna, Kosina, Kostarowce, Zagórz Wniebowzięcia NMP, Klimkówka, Zarszyn, Humniska – Krzyżówka, Iwonicz Zdrój, Malawa, Przysietnica, Przemyśl- Rycerskie, Przemyśl – Kmiecie. W 2011 roku zaczęto wznosić mury świątyni, natomiast w roku następnym wykonano sklepienie nad prezbiterium. W 2013 roku cały budowany kościół został przykryty dachem. Mogły wtedy rozpocząć się prace wewnątrz świątyni. W 2014 roku wnętrze zostało wytynkowane, został zainstalowany podwieszany sufit oraz urządzenia wentylacyjne. W 2015 roku w kościele rozpoczęły się prace wykończeniowe: wykonano posadzkę a także odmalowano wnętrze według projektu ks. dr Marka Wojnarowskiego, dyrektora Komisji Artystyczno – Budowlanej przy Kurii Metropolitarnej w Przemyślu.  W maju 2015 roku na terenie kościelnym została wybudowana Grota Matki Bożej, w której ustawiono Figurę NMP, poświęconą przez JE KS. Biskupa Mariana Rojka w 2010 roku. Dnia 15 listopada 2015 roku, u progu Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, JE Ks. Arcybiskup Józef Michalik dokonał w nowej świątyni wmurowania kamienia węgielnego z Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Od tej chwili kościół otrzymał wezwanie ,,MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”. Jednak prace wykończeniowe były kontynuowane nadal. W bieżącym roku umieszczono stacje Drogi Krzyżowej, zainstalowano ołtarz i ambonkę oraz została wykonana sieć nagłaśniająca.

    Uroczystość przeniesienia Najświętszego Sakramentu do kościoła p/w Miłosierdzia Bożego rozpoczęła się 4 września 2016 roku w ,,starej” świątyni, w której zgromadzili się wierni z Sanoczka i liczni mieszkańcy pozostałych części parafii oraz goście. Celebrację rozpoczęto adoracją Jezusa Eucharystycznego i odmówieniem Litanii Loretańskiej. Następnie, przy pięknej, letniej pogodzie, w Procesji Eucharystycznej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do nowej świątyni. Wszyscy przekroczyli ,,bramę miłosierdzia” wiodącą do kościoła. Świątynia wypełniła się wiernymi. Tutaj, na kolanach, pod przewodnictwem ks. prałata Zbigniewa Wolanina, w Godzinie Miłosierdzia odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ukoronowaniem liturgii była Eucharystia, którą sprawowali: dziekan sanocki ks. dr Andrzej Skiba, ks. prałat Zbigniew Wolanin, proboszcz ks. Michał Błaszkiewicz i ks. Damian Toczek. Oprawę liturgiczną przygotowali mieszkańcy Sanoczka.

    W homilii dziekan ks. Andrzej Skiba nawiązał do Roku Miłosierdzia, który jest nam dany jako dar od Boga. Przedstawił następnie genezę i znaczenie tabernakulum jako ,,mieszkania Pana Jezusa”, odwołując się do wielu przykładów z tradycji Kościoła na Wschodzie i Kościoła łacińskiego, zachodniego. Druga część homilii była poświęcona przypomnieniu powinności każdego chrześcijanina jako ,,gościa” zaproszonego przez Chrystusa Pana do Jego domu, którym jest ta świątynia. Radosne ,,Te Deum” oraz śpiew ,,Boże coś Polskę” zakończyły uroczystą celebrację. Po zakończeniu Mszy św. z podziwem obecni oglądali piękne wnętrze nowej świątyni.

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Narodzenia NMP w Sanoku - Dąbrówce, siedziba: Sanok, al. Najświętszej Maryi Panny 18.