Sakrament małżeństwa

 

Wymagane dokumenty

 

1. Aktualny, to jest z datą do 3 miesięcy wstecz odpis metryki chrztu.
2. Dowody osobiste.
3. Ostatnie świadectwo katechizacji.
4. Świadectwo bierzmowania.
5. Zaświadczenie o uczestnictwie  w katechizacji przedmałżeńskiej.
6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny nióśł ze sobą również skutki cywilno - prawne tzw. ślub konkordatowy)lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

 W sprawie spisania protokołu prześlubnego należy umówić się osobiście lub telefonicznie na termin

(z wyłączeniem dni dyżuru księży w kancelarii parafialnej).

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Narodzenia NMP w Sanoku - Dąbrówce, siedziba: Sanok, al. Najświętszej Maryi Panny 18.