Kolędnicy Misyjni 2017

 

 

,,KOLĘDNICY MISYJNI 2017/2018 DZIECIOM Z SYRII I LIBANU”

 

Drugi rok z rzędu rodziny w naszej parafii odwiedzili ,,kolędnicy misyjni”. Przedsięwzięcie to jest prowadzone przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Idea tej corocznej akcji jest, aby dzieci przynosiły rodzinom radość Bożego Narodzenia. Akcja służy ponadto podtrzymywaniu tradycji ojczystej kultury. Ofiara pieniężna składana przez odwiedzane rodziny przekazywana jest na realizację projektów służących bezpośrednio dzieciom w krajach misyjnych i tam, gdzie toczą się konflikty zbrojne, którymi ofiarami są dzieci.

   
W ubiegłym roku w akcji ,,kolędników misyjnych” wzięło udział w Polsce ponad 40 tysięcy dzieci z 40 diecezji. N pomoc dla dzieci w Tajlandii przekazały one zebrane prawie 900 tysięcy złotych.  


W obecnej edycji ,,kolędnicy misyjni” polecali w sposób szczególny swoich rówieśników w Syrii i Libanie. Zebrane środki zostaną przeznaczone na realizację 10 projektów m. in. na wsparcie domu sierot w Okaibe (zakup żywności, opału i prądu dla 165 dzieci), czy zorganizowanie letniego odpoczynku dla 140 dzieci przez Centrum Św. Jana Pawła II w Ghadir.


Uroczyste rozesłanie ,,kolędników misyjnych” odbyło się w kościele parafialnym w Święto Św. Szczepana 26 grudnia 2017 roku. Obrzędu rozesłania podczas Mszy Św. dokonał ks. Rafał Mikos, udzielając im specjalnego błogosławieństwa. W tym samym dniu ,,kolędnicy” rozpoczęli swoją misję. Wyruszyli na nią: Jan Koczera, Michał Kopiec, Emilia Mitadis, Roksana Lorenc, Aleksandra Przyboś I Victoria Woźny. Opiekunką grupy była Elżbieta Kocyłowska. ,,Kolędnicy misyjni” odwiedzali domy parafian dzielnicy Sanok – Dąbrówka ponadto 28 – 29 grudnia. Misja obejmowała mieszkańców ulic: Bema, Żołnierzy II Armii WP, Stapińskiego, Stachowicza, Lisowskiego, Didura, część ul. Witosa, część ul. Krakowskiej, ul. Pomorska i ul. Mokra. Większość odwiedzanych rodzin otworzyła drzwi swoich domów i serdecznie przyjęła małych ,,kolędników”.  Wyjątkowy charakter miało spotkanie i wspólne kolędowanie wśród strażaków PSP, z udziałem p. komendanta i zgromadzonych na dyżurze funkcjonariuszy.


,,Kolędnicy misyjni” przybyli ponadto 31 grudnia 2017 roku w Święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa do kościoła parafialnego, aby uczestniczyć we Mszy Św. sprawowanej z okazji Jubileuszy Małżeństw i kolędowali przed wejściem do kościoła.

 

Misja ,,kolędników misyjnych” zakończyła się w Misyjnym Dniu Dzieci 6 stycznia 2018 roku, gdy podczas Mszy Św. podziękowali Panu Bogu za kolędowanie i złożyli dar pieniężny od parafian w kwocie 2404,13 złotych (dwa tysiące czterysta cztery złote i trzynaście groszy). Pieniądze zostały przekazane na krajowe konto Papieskiego Dzieła Pomocy Dzieciom i będą służyły realizacji przyjętych projektów w Syrii i Libanie.

    Dnia 15 stycznia ,,kolędnicy misyjni” otrzymali list następującej treści: ,,Bardzo dziękujemy za kolędniczy odzew i za całe przedsięwzięcie KM dla dzieci w Syrii i Libanie. Za wasz entuzjazm, trud i wysiłek. Niech Pan błogosławi Wam osobiście, wszystkim zaangażowanym w trud kolędowania i radość przyjęcia kolędników. Z misyjnym pozdrowieniem s. Katarzyna Murawska, Krajowy Sekretariat PDMD”. [EK]

  

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Narodzenia NMP w Sanoku - Dąbrówce, siedziba: Sanok, al. Najświętszej Maryi Panny 18.