INTENCJE MODLITEWNE NA ROK 2023

  

 

 

Styczeń 2023

Intencja ogólna: Aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa,  nie rywalizacji, i pomagajac w szczególnosci najbardziej bezbronnym ludziom młodym.

Interncja diecezjalna: O dar pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie.


Luty 2023

Intencja ogólna: Aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujacym.

Interncja diecezjalna: O nowe powołania do życia konsekrowanego w Kościela.


Marzec 2023

Intencja ogólna: Za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konlkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

Intencja diecezjalna:
Za chorych, aby swojew cierpienie łączyli z tajemnicą Krzyża Chrystusowego. 


Kwiecień 2023

Intencja ogólna: O większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno oprzez państwa, jak i obywateli.

Intencja diecezjalna:
Aby cały Kościół odkrywał źródło swojej działałności w tajemnicy paschalnej Chrystusa celebrowanej w liturgii.


Maj 2023

Intencja ogólna: Aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

Intencja diecezjalna:
O nowe powołania kapłańskie, szczególnie dla naszej archidiecezji.


Czerwiec 2023

Intencja ogólna: Aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

Intencja diecezjalna:
Za tych, którzy przeżywają życiowe trudności, aby w Kościele odnaleźli potrzebną pomoc i wsparcie.


Lipiec 2023

Intencja ogólna: Aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

Intencja diecezjalna:
Za zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła.


Sierpień 2023

Intencja ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać śwaiadectwo Ewangelii włąsnym życiem.

Intencja diecezjalna:
Za wszystkich, którzy przez zniewolenie nałogami odeszli od Boga i Kościoła.


Wrzesień 2023

Intencja ogólna: Aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

Intencja diecezjalna:
Za wszystkie rodziny, będące Kościołem domowym, aby były w dzisiejszym świecie ogniskami żywej wiary.


Październik 2023

Intencja ogólna: Za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Intencja diecezjalna:
O dar rychłej beattyfikacji Sług Bożych z naszej Archidiecezji.


Listopad 2023

Intencja ogólna: Za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Intencja diecezjalna:
O dar życia wiecznego dla wszystkich wiernych zmarłych.


Grudzień 2023

Intencja ogólna: Aby osoby z niepełnosprawnościami pozastawały w centrum uwagi społecznej i aby instytucje świeckie promowały działania umożliwiające im aktywne uczestniczenie w życiu społecznym.

Intencja diecezjalna:
O pomnożenie w naas cnót wiary, nadziei i miłości.

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Narodzenia NMP w Sanoku - Dąbrówce, siedziba: Sanok, al. Najświętszej Maryi Panny 18.