2016 UROCZYSTA CELEBRACJA LITURGII W SANOCZKU 4 września 2016

Celebrację rozpoczęto adoracją Jezusa Eucharystycznego i odmówieniem Litanii Loretańskiej. Następnie w Procesji Eucharystycznej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do nowej świątyni. Wszyscy przekroczyli ,,bramę miłosierdzia” wiodącą do kościoła. Tutaj na kolanach, pod przewodnictwem ks. prałata Zbigniewa Wolanina, w Godzinie Miłosierdzia odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ukoronowaniem celebracji była Eucharystia, którą sprawowali: dziekan sanocki ks. dr Andrzej Skiba, ks. prałat Zbigniew Wolanin, proboszcz ks. Michał Błaszkiewicz i ks. Damian Toczek.

W homilii dziekan ks. Andrzej Skiba nawiązał do trwającego Roku Miłosierdzia, podkreślając, iż jest on szczególnym darem Boga dla nas. Następnie przedstawił genezę i znaczenie tabernakulum jako ,,mieszkania Pana Jezusa”, odwołując się do wielu przykładów z tradycji Kościoła na Wschodzie i Kościoła łacińskiego. Druga część homilii była poświęcona przypomnieniu powinności każdego chrześcijanina, który nawiedza dom Boży. Radosne ,,Te Deum” oraz śpiew ,,Boże coś Polskę” zakończyły uroczysta celebrację.

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Narodzenia NMP w Sanoku - Dąbrówce, siedziba: Sanok, al. Najświętszej Maryi Panny 18.